Hướng dẫn thay đổi thư mục download mặc định trong Chrome

1. Mở trình duyệt Chrome

2. Nháy nút ở góc trên bên phải cửa sổ, chọn Settings

3. Nháy chọn Show advanced settings... (ở phía dưới cùng của cửa sổ)

4. Tìm đến mục Downloas, nháy nút Change...

5. Chọn thư mục cần cài đặt mặc định, nháy nút OK

Chúc bạn thành công!