Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Quảng Ngãi - Ban giám hiệu nhà trường
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
HTK Silde ngang

Ban giám hiệu nhà trường

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 nopicture

 Thầy:

 Mai Đình Thảo

Hiệu trưởng  
2 nopicture

 Thầy:

 Đỗ Tấn Ngọc

Phó hiệu trưởng  
3

 Thầy:

 Trần Quang Nguyên

Phó hiệu trưởng  
4

 Thầy:

 Trần Quang Trình

Phó hiệu trưởng  

Đăng nhập hệ thống Mail @htkqng.edu.vnClip nổi bật

Học sinh vi phạm Học tập