Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Quảng Ngãi - BCH Đoàn trường
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
HTK Silde ngang

Ban chấp hành Đoàn trường

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1  Phan Quang Duy
 Bí thư
 
2 Hoàng TD 123x160 Nguyễn Khánh Hoàng
Phó bí thư
 
3 Phạm Thị Thuận
 Phó bí thư  
4        
5        
 6        
 7        
 8        
 9        
10
       
 11        
 12        
 13        
 14        
 15        

 Bài viết cập nhật ngày 03/11/2020

Đăng nhập hệ thống Mail @htkqng.edu.vnClip nổi bật

Học sinh vi phạm Học tập