Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Quảng Ngãi - Đảng ủy
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
HTK Silde ngang

Ban chấp hành Đảng bộ

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 nopicture

 Đc: Đỗ Tấn Ngọc

Bí Thư Đảng Bộ
 
2 nopicture  Đc: Mai Đình Thảo
Phó BT Đảng Bộ
 
3  Đc: Dương Thị Nữ
UVBTV
 
4  Đc: Trần Quang Nguyên UVBCH  
5  Đc: Trần Quang Trình UVBCH  
6  Đc: Đặng Thị Thanh Nguyệt UVBCH  
7  Đc: Đặng Xuân Hùng  UVBCH  

Đăng nhập hệ thống Mail @htkqng.edu.vnClip nổi bật

Học sinh vi phạm Học tập