Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Quảng Ngãi - Các tổ chuyên môn
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
HTK Silde ngang

Tổ Thể Dục - ANQP

Thứ tự từ sau đến trước, từ trái sang phải

STT
Họ và tên
TĐCM
Địa chỉ
Chức vụ
Điện thoại
1 Nguyễn Thanh Tân Cử nhân Đã chuyển trường
2
Nguyễn Cao Cường
Cử nhân
Giáo viên
3
Nguyễn Văn Luận
Cử nhân
Tổ trưởng
4
Lê Huyền Chung
Cử nhân
Tổ phó
5
Nguyễn Khánh Hoàng
Cử nhân
Giáo viên
6 Trương Quang Trần Cường Cử nhân Giáo viên
7 Tôn Ngọc Vịnh Cử nhân Giáo viên
8 Nguyễn Thị Thu Cử nhân Giáo viên
9 Bạch Thanh Trường Cử nhân Giáo viên

 

 

Các bài khác...

  1. Tổ Hóa - Sinh

Đăng nhập hệ thống Mail @htkqng.edu.vnClip nổi bật

Học sinh vi phạm Học tập