Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Quảng Ngãi - Công đoàn cơ sở
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
HTK Silde ngang

Ban chấp hành Công Đoàn cơ sở

STT Ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1  Dương Thị Nữ
Chủ tịch
 
2 nopicture  Nguyễn Viết Hòa
Phó chủ tịch
 
3      

Đăng nhập hệ thống Mail @htkqng.edu.vnClip nổi bật

Học sinh vi phạm Học tập