Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Quảng Ngãi - Tin hoạt động
 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase
HTK Silde ngang

Các bài khác...

 1. TKB áp dụng từ ngày 04/12/2023
 2. TKB áp dụng từ ngày 27/11/2023
 3. TKB áp dụng từ tuần 10 ngày 06/11/2023
 4. TKB áp dụng từ ngày 23/10/2023
 5. TKB áp dụng từ ngày 09/10/2023
 6. TKB áp dụng từ ngày 02/10/2023
 7. TKB áp dụng từ tuần 4 ngày 25/9/2023
 8. TKB Số 2 áp dụng từ ngày 18/09/2023
 9. DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 BỔ SUNG NĂM HỌC 2023- 2024
 10. DANH SÁCH HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG CẬP NHẬT ĐẾN NGAY 27/8/2023
 11. Tập trung học sinh Khối 10 năm học 2023-2024
 12. Lớp 12 theo Tổ hợp năm học 2023-2024
 13. THÔNG BÁO HỌC SINH KHỐI 10 TẬP TRUNG NĂM HỌC 2023- 2024
 14. DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 SAU PHÚC KHẢO NĂM HỌC 2023 - 2024
 15. Điểm phúc khảo vào 10 năm học 2023-2024
 16. Thông báo: Phúc khảo điểm thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024
 17. DANH SÁCH SBD, PHÒNG THI TS 10 NĂM HỌC 2023-2024
 18. Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024
 19. DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10,11,12 NĂM HỌC 2022 - 2023
 20. Danh mục sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022 - 2023
 21. Thông báo dành cho học sinh khối 10 năm học 2022 - 2023
 22. Quyết định (phê duyệt kết quả duyệt tuyển sinh bổ sung sau phúc khảo vào lớp 10 năm học 2022- 2023)
 23. Kết quả phúc khảo tuyển sinh vào 10
 24. Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2022 - 2023
 25. Tra cứu điểm thi và thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10
 26. Thông báo Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
 27. Thời khoá biểu số 1, năm học 2021-2022
 28. Danh sách học sinh lớp 10 phân vào lớp, năm học 2021 - 2022
 29. Thông báo Lịch ôn tập và Thi lại năm học 2020 - 2021
 30. Thông báo về việc phúc khảo bài thi Tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021
 31. Danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 10, năm học 2021 - 2022
 32. Danh sách học sinh Giỏi, HSTT năm học 2017 - 2018

Đăng nhập hệ thống Mail @htkqng.edu.vnClip nổi bật

Học sinh vi phạm Học tập