Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Quảng Ngãi - Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
HTK Silde ngang

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023 !

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, trẻ em, hộ gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc cùng thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước, vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân để hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Các chủ đề, thông điệp Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023:

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023.

- Nước sạch và vệ sinh an toàn mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người.

- Thực hiện cấp nước an toàn là thực hiện trách nhiệm đối vớicộng đồng và xã hội.

- Tiếp cận nước an toàn là quyền và nghĩa vụ của mỗi người 

- Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vì chất lượng cuộc sống.

- Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước.

- Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh.

- Nhà tiêu sạch, cộng đồng văn minh.

- Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một hành độngtốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đăng nhập hệ thống Mail @htkqng.edu.vnClip nổi bật

Học sinh vi phạm Học tập