Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Quảng Ngãi - Kết quả vẽ tranh năm học 2016-2017
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
HTK Silde ngang

Kết quả vẽ tranh năm học 2016-2017

TT Lớp Đạt giải
1 10A3 Giải KK khối 10
2 10A6 Giải KK khối 10
3 10A2 Giải Ba khối 10
4 10A4 Giải Nhì khối 10
5 10A9 Giải Nhất khối 10
6 11B2 Giải KK khối 11
7 11B11 Giải KK khối 11
8 11B10 Giải Ba khối 11
9 11B9 Giải Nhì khối 11
10 11B4 Giải Nhất khối 11
11 12C5 Giải KK khối 12
12 12C8 Giải KK khối 12
13 12C4 Giải Ba khối 12
14 12C3 Giải Nhì khối 12
15 12C1 Giải Nhất khối 12

Xem tranh tại đây

Đăng nhập hệ thống Mail @htkqng.edu.vnClip nổi bật

Học sinh vi phạm Học tập