Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Quảng Ngãi - Tập trung học sinh Khối 10 năm học 2023-2024
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
HTK Silde ngang

Tập trung học sinh Khối 10 năm học 2023-2024

Học sinh Khối 10 tập trung theo Lớp (kèm Link dưới) tại trường lúc 7h00 ngày 14/08/2023.

https://drive.google.com/file/d/1QIjDvJ3QMfVbBmDQx5CGxQGVh4gnJWuh/view?usp=sharing

Đăng nhập hệ thống Mail @htkqng.edu.vnClip nổi bật

Học sinh vi phạm Học tập