Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Quảng Ngãi - Các cuộc thi dành cho học sinh THPT
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
HTK Silde ngang

Các cuộc thi dành cho học sinh THPT

Học sinh tải các văn bản hướng dẫn tham gia các cuộc thi tại đây:

1. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật: Nghiencuukhoahoc_2015.doc

2. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn: Huongdanlienmontichhop_20152016.doc

Lưu ý: Các ý tưởng của học sinh gởi về địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 10/10/2015

Đăng nhập hệ thống Mail @htkqng.edu.vnClip nổi bật

Học sinh vi phạm Học tập